Nový projekt neziskovej organizácie Áno pre život sa zameriava na využitie expresívnych metód a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom a mladým ľuďom v krízových životných situáciách. Cieľovou skupinou sú zanedbávané, týrané a zneužívané deti, mladí ľudia, obete domáceho násilia, ktoré sú prechodne ubytovaní v Domove G.B. Molla a taktiež z rodín z Rajeckého regiónu.

Foto: redakcia

Na aktivitách sa  zúčastňujú aj rodičia detí, ktorí potrebujú zlepšiť svoje rodičovské zručnosti, ako veľmi dobrý nástroj pri prekonávaní sociálnej izolácie, podpore záujmov detí a mladých ľudí, pri zmysluplnom využití voľného času.

Projekt tvoria nasledovné aktivity:

  1. Tvoríme v dielničke
  2. Chráň svoju Zem
  3. Záhradná slávnosť
  4. „Bejby“ kurz prvej pomoci
  5. Prečo byť s deťmi vonku

Niektoré z plánovaných aktivít sú už v plnom prúde. Veľmi dobre prispievajú k rozvoju detských motorických zručností, k sebarealizácii prostredníctvom výtvarných vyjadrení, k rozvoju tanečných fantázií, ktoré vždy vedú deti a mladých ľudí k radostnému vnímaniu okolitého mikro sveta – rodiny a najbližších.

Mohlo by vás zaujímať