Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. V Žiline ju organizuje Gymnázium sv. Františka s podporou verejných inštitúcií už po jedenástykrát. Kampaň nie je spojená s žiadnou finančnou zbierkou a jej cieľom je poukázať nielen na ochorenie, ktorému každoročne podľahnú vo svete tisíce ľudí, ale aj na prevenciu.

Tá tohtoročná prebiehala od 1. septembra a zúčastnilo sa jej 500 škôl na celom Slovensku. Počas troch mesiacov sa študenti zapájali do boja proti HIV rôznymi formami. Zorganizované boli viaceré súťaže, besedy, prednášky, premietanie filmových dokumentov a dokonca aj olympiády. Kampaň je zameraná na rozšírenie a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS a za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS považuje práve odborné vedomosti. Iniciátori kampane predpokladajú, že ak mladý človek bude mať odborné informácie, bude sa vedieť správne rozhodovať.

„Mladí nie sú dostatočne informovaní a touto akciou sa snažíme prispievať aspoň malým dielom k tomu, aby sme ich informovanosť zvýšili,“ povedala vedúca kampane Červených stužiek Anna Poláčková.

Foto: redakcia

V rámci celého Slovenska je vedúcim organizátorom práve Gymnázium sv. Františka v Žiline. Na organizačnú pozíciu sa dostali potom, ako sa zapojili do projektu s názvom Zdravie a bezpečnosť v školách 2017. Hoci kampaň Červených stužiek náboženstvo nepropaguje, čiastočne zasahuje aj do náboženského rozmeru. Pri jej zrode stála a stále stojí  Misia sv. Jána v Barbertone, kde sa Školské sestry sv. Františka starajú o chorých na AIDS. Kampaň disponuje filmami Anjeli a Príbehy anjelov. Samotné názvy, ale hovoria o deťoch, ktorí sú ako anjeli.

Niektoré školy sa snažia proti HIV bojovať aj spôsobom apelácie na vernosť vo vzťahoch. V rámci súťaže nakrútili niekoľko videospotov, v ktorých poukazujú na krehkú líniu medzi HIV a zdravým životom.

HIV na Slovensku

Situáciu so stavom infikovaných vírusom HIV monitoruje Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave. Z laického pohľadu sa dá konštatovať, že na Slovensku nemáme veľa nakazených HIV a chorých na AIDS. Štatisticky však ukazujú, že výskyt má stúpajúci tendenciu, a preto je potrebné prikladať problematike patričnú dôležitosť.

Foto: redakcia

Symbol krvi a života

Kampaň vyvrcholí práve 1.decembra, ktorý sa považuje za Svetový deň boja proti AIDS. V rámci osvety pripravilo Gymnázium sv. Františka v spolupráci s mestom sériu podujatí, ktoré majú žiakom stredných škôl ozrejmiť problém vnímania AIDS. V dopoludňajších hodinách sa zúčastnia prednášky o HIV a budú im rozpovedané aj životné príbehy chorých na AIDS. Na akcii budú tiež vyhodnotené doterajšie súťaže, pričom sa budú rozdávať aj červené stužky, ktoré symbolizujú solidaritu v boji proti chorobe AIDS.  Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

Záverečné stretnutie pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS prebehne v piatok, 1. decembra na Mestskom úrade v Žiline. Akcia je voľne prístupná. Program nájdete v prílohe.


Viac o HIV
Pôvodca ochorenia AIDS je RNA vírus, ktorý nesie názov Human Immunodeficiency Virus (HIV). Vírus je schopný prepísať svoju formu do DNA a naviazať sa do genómu ľudskej bunky. Po infenkcii sa vírusom napadnutá časť DNA nedá eliminovať, čím je infekcia zatiaľ nevyliečiteľná. Aj keď je genóm  ľudskej bunky približne 100-tisíc krát väčší ako genóm HIV, regulačné mechanizmy vírusu HIV sú natoľko efektívne, že dokážu presmerovať syntetický aparát infikovanej bunky tak, že pomnožuje „votrelca“ a navodzuje chorobné zmeny, ktoré v bunke spôsobujú jej uhynutie. Existujú dva typy vírusu, a to HIV -1 a HIV-2. U prvého z nich z známych už 11 podtypov a u druhého sedem. Mobilita obyvateľstva spôsobila ich prenos do celého sveta.

Prenos HIV
Vírus sa prenáša pohlavným stykom, krvou a môže ho preniesť na dieťa aj matka novorodenca. Vírus sa neprenáša bežným kontaktom s infikovaným človekom, napr. podávaním rúk, bývaním v spoločnej domácnosti, uštipnutím bodavým hmyzom, vzduchom ani vodou.

Čo je AIDS
AIDS je posledné štádium infekcie HIV. Ide o získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti. Infikovaní jedinci majú zníženú odolnosť proti bežným (oportúnnym) infekciam. Toto štádium predchádza plne rozvinutému klinickému obrazu AIDS. V štádiu AIDS sa u chorých prejavujú rozličné infekcie kože (dermatózy) a vnútorných orgánov, často zapríčinené príležitostne patogénnymi (choroboplodnými) mikroorganizmami. Často sa vyskytujú zhubné nádory (lymfómy, karcinómy) kože a vnútorných orgánov, autoimunitné a neurologické choroby. Hostiteľskými bunkami vírusu sú predovšetkým pomocné T lymfocyty, no vírus sa vyskytuje aj v periférnej krvi, v lymfatických uzlinách, v ejakuláte, cervikálnom sekréte (sekréte krčka maternice), kostnej dreni a mozgovom tkanive chorých osôb, v materskom mlieku u žien po pôrode a v stopových množstvách aj v slzách a slinách.

Príznaky
Prvé príznaky infekcie HIV/AIDS sa môžu aj nemusia objaviť 2-3 týždne po infekcii. Toto začiatočné štádium primárnej infekcie pripomína chrípkový stav a počas neho a následne po ňom sa tvoria HIV protilátky (asymptomatická infekcia). Prejavuje sa zväčšenými lymfatickými uzlinami, malátnosťou, chudnutím. Po ňom nasleduje obdobie asymptomatické obdobie trvajúce 6-10-12 rokov, kedy sa vírus pomaly množí , oslabuje imunitný systém ale pacient sa cíti klinicky zdravý. Ide o štádium asymptomatického HIV-nosičstva. Medzi infikovaním vírusom HIV a vypuknutím choroby AIDS u neliečených pacientov môže uplynúť až 6-10, u niektorých pacientov až 12 rokov.

Infekcia HIV je v súčasnosti liečiteľné, ale stále nevyliečiteľné ochorenie

Základom liečby sú antiretrovírusové preparáty (v súčastnosti 6 tried liekov), ktoré brzdia množenie vírusu HIV na rôznych stupňoch jeho replikácie v bunke, čím umožňujú postupnú regeneráciu oslabeného imunitného systému, predlžujú a skvalitňujú život pacienta a zlepšujú prognózu ochorenia. Pridružené infekcie a symptómy sa liečia v rámci doplnkovej terapie príslušnými liekmi.

Zostaňte informovaní a sledujte naše správy aj na Facebooku.

Mohlo by vás zaujímať