Dnes je skôr realitou, že futbal na vidieku živorí, kluby zanikajú. V mnohých obciach s dlhoročnou tradíciou sa dnes už tento šport vôbec nehráva. V žilinskom regióne sa snažia ísť cestou podpory mládeže a zatiaľ sa im darí. „Kluby, rodičia, aj samosprávy pochopili, že dedinský futbal je nutné udržať pri živote, aby mali mladí možnosť športovať a zmysluplne tráviť voľný čas. Okrem družstiev dospelých sa musíme pozerať aj na deti a mládež, pretože tam je základ do budúcnosti, aby mal súčasných hráčov o niekoľko rokov kto nahradiť. Myslím si, že ľudia si začínajú uvedomovať, že cesta k tomu, aby sme išli dopredu vedie cez mladých,“ hovorí predseda ObFZ Žilina Igor Krško, ktorý vedie túto organizáciu už viac ako 12 rokov.

Podľa jeho informácií mládežnícke družstvá v žilinskom regióne pribúdajú, je však potrebné vydržať v nastúpenom trende. „Takmer denne sme konfrontovaní so správami, že niekde sa odhlásil klub, inde skončili s futbalom úplne. My sme sa vydali cestou mládeže. Dôležitá je aj skutočnosť, že deti a mladí majú dostatok pohybu, ktorý je v tomto veku veľmi dôležitý pre celkový rozvoj osobnosti,“ doplnil Igor Krško, ktorý sa futbalu venuje doslova celý svoj život. Začínal ako hráč, potom pôsobil ako rozhodca, dnes je predsedom najväčšieho oblastného zväzu na strednom Slovensku. Futbal berie ako náplň svojho života, aj ako koníček.

Futbal na vidieku má svoje osobitné špecifiká. Pre deti a mládež je často jedinou možnosťou ako zmysluplne tráviť voľný čas, to isté platí v mnohých prípadoch aj pre dospelých. Nedeľa na ihrisku často ponúka jediné kultúrne vyžitie, preto sa chlapi patrične nachystajú a pri futbale preberajú všetky možné témy.

Z mnohých mládežníckych turnajov, ktoré sa hrajú v jednotlivých obciach, môžeme spomenúť Memoriál Teodora Zvaru, v júni sa konal už jeho 32. ročník. Na tomto podujatí si nemôže zahrať hociktoré družstvo, len víťazi a druhí v poradí v mládežníckych súťažiach ObFZ Žilina majú právo zahrať si o prestížnu trofej. „U žiakov aj dorastu vyhrali podľa mňa tí, ktorí boli najlepší vo svojich kategóriách. Veľa záleží na tom, aký silný je konkrétny ročník. Verím, že žiaci budú ďalej pokračovať s futbalom v doraste a dorastenci u dospelých,“ zhodnotil uplynulý ligový ročník Igor Krško. Koncom augusta odštartovala v regiónoch Oblastného futbalového zväzu Žilina nová ligová sezóna, do ktorej sa zapojilo takmer 200 družstiev v žiackych a dorasteneckých kategóriách a v kategórii dospelých.