X-air Cup Straník je pretek, ktorý organizuje Paraglidingový klub X-air Žilina a Paraglidingový klub Brno. Koná sa každoročne od roku 2006 a zúčastňujú sa ho najlepší slovenskí paraglajdisti spoločne s kolegami z Česka a Poľska.

Ten tohtoročný sa uskutoční 16-17. septembra na vrchu Straník o 9:00 hod. Súťažiť sa bude v v troch disciplínach: v Závesnom lietaní, Paraglidingu a Zmiešaných tímoch, ktoré sú zložené z predchádzajúcich dvoch kategórií. Všetci piloti sa budú usilovať o jeden cieľ – presne pristáť.

Letový terén tvorí priestor medzi vrchom Straník (762 metrov MSL) a pristávacou plochou v podobe terčov v Tepličke nad Váhom.  Prevýšenie medzi štartom a pristátím je 412 metrov. Hoci má pilot možnosť neobmedzeného počtu štartov v štartovom okne, počítajú sa dve pristátia s najväčším počtom bodov. Súťažiaci sa budú snažiť trafiť stred pristávacieho terča s priemerom len 1 meter, čím si môžu pripísať skóre 300 bodov. Pretekári získajú body, v prípade ak pristanú v polomere do 30 metrov od stredu pristávacieho terča. Boduje sa s presnosťou 0,5 metra, ktorého ekvivalent je 5 bodov. Víťazí pilot s najvyšším skóre.

Všetci zúčastnení musia mať platný pilotný preukaz, prípadne pilotný preukaz žiaka s nutným dozorom inštruktora, technický preukaz LŠZ, potvrdenie o poistení voči škodám spôsobeným tretím stranám a uhradené štartovné.

Viac informácií nájdete na: x-air.sk

skratky:
MSL – Mean Sea Level (stredná hladina mora)

Fotogaléria

Mohlo by vás zaujímať