Fujara je jedným zo slovenských prvkov zapísaných do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Pôvodne pastiersky hudobný nástroj patrí medzi obľúbené tradičné ľudové hudobné nástroje aj dnes. Nadšenci hry na fujaru sa stretnú na nádvorí Kaštieľa Čičmany, kde predvedú svoje hudobné vystúpenia.

Počas dvojdňového podujatia sa návštevníkom malebných Čičmian predstavia folklórne kolektívy FS Heľpan z Heľpy, FS Poľana zo Zvolena, FS Stavbár zo Žiliny, interpretka ľudových piesní Anka Šatanová, no predovšetkým viac ako 60 fujaristov z celého Slovenska.

Foto: redakcia (ilustračný)

Súčasťou podujatia bude aj výstava pastierskych hudobných nástrojov Odkazy majstrov, ktorej vernisáž sa uskutoční 22. septembra 2017 o 17.00 h v Kaštieli Čičmany. Na výstave sa predstavia majstri fujaristi – výrobcovia Alexander Králik zo Zvolena, Jaroslav Škoda z Banskej Bystrice a ďalší. Čestným hosťom vernisáže i celého podujatia bude významný etnomuzikológ, hudobný vedec a univerzitný profesor Oskár Elschek.

Výstava bude pre verejnosť sprístupnená od 23. septembra do 6. októbra 2017.

Viac informácií nájdete na plagáte v prílohe.