Pätnásti talentovaní študenti z piatich regiónov Žilinského kraja si vyskúšali moderátorské schopnosti a zručnosti v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského a reklamného textu, moderovanie vlastnej relácierozhovor so zaujímavým človekom

Odborná porota v zložení Tibor Kubička, Lucia Langová a Rado Pažej hodnotila účastníkov súťaže v dvoch vekových kategóriách: od 15 do 18 rokov a od 19 do 25 rokov. Víťazkou prvej sa stala študentka Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne Natália Laššáková. Na druhom mieste sa umiestnila Lívia Lukácsová z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline, tretie miesto obsadila študentka Sarah Strapoňová z Gymnázia Liptovský Hrádok. Čestné uznanie v tejto kategórii porota udelila Fabiánovi Rapčanovi z Gymnázia Kysucké Nové Mesto.

Prvé miesto v staršej vekovej skupine získala študentka Gymnázia bilingválneho T. Ružičku v Žiline Begüm Tunčerová. Druhé miesto obsadil Michal Kvaššay z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, tretie miesto patrí Daniele Gärtnerovej z Evanjelického gymnázia. J. Tranovského v Liptovskom Mikuláši.

Foto: editor

Celoslovenské kolo súťaže Sárova Bystrica sa uskutoční 29. – 30. novembra 2018 v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici. Žilinský kraj v ňom budú reprezentovať Begüm Tunčerová a Natália Laššáková. Porota na postup do celoslovenského kola odporučila aj Líviu Lukácsovú.

Organizátorom moderátorskej súťaže, ktorá je tiež poctou hlásateľovi Slovenského slobodného vysielača Prof. Ladislavovi Sárovi, bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Žilina.

Fotogaléria