Fest Anča je jediné podujatie svojho druhu na Slovensku.  Svoje postavenie na trhu si každým rokom upevňuje nielen u divákov, ale aj u dobrovoľníkov. Práve tí častokrát predstavujú prvé osoby, s ktorými návštevníci prídu do kontaktu. Dobrovoľníci vybavujú akreditácie, usmerňujú divákov a pomáhajú s technickým zabezpečením priestorov.

„V podstate som bol všade tam, kde bolo potrebné s niečím pomôcť. Bola to pre mňa prvá takáto skúsenosť a najviac ma na tom oslovila pomoc druhým a to, že som spoznal veľa nových ľudí. Bol to super zážitok,“ povedal dobrovoľník Matthias Kasar. Okrem neho pri realizácií festivalu pomáhalo niekoľko desiatok ďalších dobrovoľníkov.

Foto: Emília Ďuranová

Za svoje úsilie si vyslúžili aj odmenu v podobe voľného vstupu na jednotlivé časti programu. Jedno z podujatí, ktoré navštívili sa týkalo aj separovania odpadu, kde pod heslom „Chrániť planétu a vzdelávať“ boli pre návštevníkov Fest Anče zriadené separačné stanice. Festival sa aj týmto spôsobom snažili apelovať na to, že v rámci krajín EÚ je Slovensko v separovaní odpadu v úzadí. Separačné stanice boli zriadené na niekoľkých metroch štvorcových v rámci areálu konania festivalu a separovali plast, sklo, papier, kov, plechovky, tetrapakové obaly, ako aj iný biologicky rozložiteľný odpad.

„Všetci ľudia boli veľmi príjemní a často sa pýtali, prečo sa daný kus odpadu separuje práve do toho konkrétneho vreca. Bolo fajn vidieť, že sa zaujímajú o túto problematiku. Nielen oni, ale aj ja som sa naučila pár vecí o separovaní a recyklácii,“ povedala brigádnička Kristína Paulinyová.

O rok sa bude konať dvanásty ročník festivalu Fest Anča, ktorý poskytne mladým ľuďom opätovne príležitosť byť jeho súčasťou.

Autorka je dobrovoľníčka festivalu.

 

Fotogaléria

Mohlo by vás zaujímať