Blíži sa čas dušičiek, kedy si pripomíname blízkych, ktorí už viac nie sú medzi nami a možno aj preto mala táto potulka inú, viac tajomnú a nostalgickú atmosféru. Šuchotanie opadaného lístia pod nohami, vietor v korunách stromov a svetlá z lampášov len umocňovali zážitok z potulky.

S návštevníkmi sme sa preniesli v čase do dávnej minulosti, z ktorej sa vrátili oživené bytosti, aby nám rozpovedali svoj trpký osud. Prvý smutný príbeh, odohraný v časti Kálov, rozpovedala krásna Vilma, ktorá počarovala kováčskemu majstrovi a menila sa každú noc na kobylu. Z Kálova sme sa potom premiestnili pred Kostol sv. Barbory, kde nám samotná svätá Barbora prezradila, ako ju jej vlastný otec zamuroval do veže a aký ortieľ nad ňou vyriekol. Keďže sa už stmievalo, vo svetle lampášov naše kroky zamierili do štvrte Frambor, kde žila kožušníkova vdova. Za to, že sa vdova Barbora vzoprela mestskému pánovi, obvinil ju z čarodejníctva a podrobil tvrdej skúške. Katakomby na Mariánskom námestí sú tajomným miestom, o ktorom sa rozprávajú mnohé príbehy. Jeden, z obdobia druhej svetovej vojny, o osirelom chlapcovi nám porozprávala aj sestra Vincentka, keď ona a jej sestry zachránili mnohé židovské deti pred deportáciou. Na záver malí potulkári dostali za úlohu odčarovať obra Drukohlúba, ktorý zaklial celú Žilinu. Za to, že sa im to podarilo a boli statoční, dostali pamätné listy a darčeky.

Potulky Žilinou obohatené o povesti a tajuplné legendy plánuje Turistická informačná kancelária mesta Žilina opakovať aj v budúcnosti.

Fotogaléria