Mesto Žilina v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu – Envidom, zabezpečuje v mestských častiach zber starého elektroodpadu (chladničky, práčky, televízory, rádiá, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko.

Zber elektroodpadu – sobota 16. september 2017

  • Vlčince, Hliny, Staré mesto, Malá Praha, Celulózka, Solinky, Bôrik a Hájik.

 

Podrobný rozpis stojísk pre jednotlivé mestské časti nájde v prílohe a na www.zilina.sk .