Listy mali skončiť mali v Maďarsku, ale pre chýbajúce doklady od tovaru ich kontrolujúca hliadka zabezpečila. Finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov predstavuje takmer 16 000 eur.

Pri kontrole dodávky na Orave našli colníci v batožinovom priestore dve veľké škatule plné tabakových listov. Vodič poľskej národnosti, konateľ spoločnosti zaoberajúcej sa obchodom, tvrdil, že sú to len vzorky tabaku, ktoré má previesť do Maďarska. Keď ho však colníci vyzvali na predloženie dokladov od prepravovaného tovaru, zistili, že žiadne nemá.

Vo výpovedi neskôr ako účel použitia tohto tovaru uviedol jeho predaj a tiež to, že pochádza z Lotyšska. Spôsob a pôvod jeho nadobudnutia ale preukázať nevedel.

Colníci 215,4 kg tabakovej suroviny zabezpečili a škodu, ktorá vznikla pri úniku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov, vyčíslili na 15 948 eur.

Zostaňte informovaní a sledujte naše správy aj na Facebooku.

Foto: redakcia